Dobrý den,

...vítejte na stránkách Bystrcké scholy – katolického sboru dětí a mládeže při farním kostele sv. Janů v Brně-Bystrci

Schola

= snaha o co největší zapojení dětí a mládeže do liturgie co nejpřirozenějším zábavným způsobem - zpěvem :)

Kdo jsme a Co děláme?

Jsme katolické společenství dětí a mládeže při farnosti v Brně-Bystrci. Nabízíme dětem a mládeži smysluplné využití volného času. Snaží se vytvářet zázemí, kde všichni členové mají své místo a přátele.
Naší hlavní náplní je nácvik a následné doprovázení vybraných bohoslužeb hudbou a zpěvem. Dále pak každý rok organizujeme příležitostné hudební akce a pro naše členy několikadenní společný pobyt během podzimních prázdnin a letní týdenní prázdninové soustředění. Naším smyslem je nabídnout dětem a mládeži smysluplnou alternativu trávení volného času a možnost zdokonalovat se ve zpěvu i ve hře na hudební nástroje. Protože jsme křesťanská mládež, snažíme se vést a vychovávat naše členy k morálním hodnotám víry. Naši činnost zaštiťuje od roku 1993 nezisková nestátní organizace Sdružení Petrov, která ve spolupráci s MŠMT sdružuje a přispívá na aktivity
mladých v rámci Brněnské diecéze. Toto sdružení je členem Asociace křesťanských sdružení mládeže.

Schola = snaha o co největší zapojení dětí a mládeže do liturgie co nejpřirozenějším a zábavným způsobem - zpěvem :)