Dobrý den,

...vítejte na stránkách Bystrcké scholy – katolického sboru dětí a mládeže při farním kostele sv. Janů v Brně-Bystrci

Schola

= snaha o co největší zapojení dětí a mládeže do liturgie co nejpřirozenějším zábavným způsobem - zpěvem :)

Repertoár

Hlavní vedoucí scholy vybírá skladby a písně, které budou prováděny.

Zpívané skladby volíme na základě mnoha kritérií: s ohledem na liturgické období roku, s ohledem na jednotlivé části mše svaté, s ohledem na možnosti sboru.

Bystrcká schola postupně vydala tři zpěvníky pro vlastní potřebu, ve kterých jsou uvedeny nejčastěji zpívané písně. Dále čerpáme z notového materiálu uloženého v archivu a z křesťanských zpěvníků, které máme k dispozici - Hosana, Hosana 1, Hosana 2, Koinonia, Čtyřhlasé zpěvy fancouzské komunity z Taizé. K písním pak také svépomocí vytváříme vlastní úpravy, nástrojové doprovody apod. Do repertoáru scholy patří skladby a písně méně i více známých autorů (např. K. Řežábka, Z. Pololáníka, P. Ebena, J. Olejníka, J. Arcadelta, V. Renče, W. A. Mozarta, G. F. Händela, J. J. Ryby, A. Hradila a K. Ţidka). Množství skladeb, které jsou součástí repertoáru, jsou dílem anonymních autorů.

Během vánoční doby zpíváme každoročně vánoční mši, která je vždy prováděna na 1. svátek vánoční. V repertoáru Bystrcké scholy najdeme např. Českou vánoční mši koledovou od Antonína Hradila, vánoční mše Jana Jakuba Ryby a Vánoční mši Karla Židka. Při dalších vánočních bohoslužbách provádíme koledy v úpravě Karla Steckra, vánoční skladby Adama Michny z Otradovic a další.