Dobrý den,

...vítejte na stránkách Bystrcké scholy – katolického sboru dětí a mládeže při farním kostele sv. Janů v Brně-Bystrci

Schola

= snaha o co největší zapojení dětí a mládeže do liturgie co nejpřirozenějším zábavným způsobem - zpěvem :)

Záměry a cíle scholy

Byly formulovány již při jejím založení v roce 1986. Tehdy zakladatelka scholy Marie Anežka Škrobánková sestavila stanovy, kterými se má schola řídit.

Stanovy scholy

Celé snažení tohoto společenství je nasměrováno především ke
službě při bohoslužbách.

Jde o:

1) službu Bohu 

2) službu druhým

- výběrem písní, které by měly přiblížit Boží slovo (liturgické texty) lidem 

3) službu členům

- možnost využít daru zpěvu a hudby - věnovat se přípravě na liturgii - naučit se pravidelné práci

Hlavním úkolem scholy je zajistit tyto liturgické zpěvy: žalm, ordinárium, popřípadě zpěv před evangeliem, u sv. přijímání apod. Schola je otevřené společenství a je podřízena přímo knězi. 

Tyto stanovy byly tvořeny téměř před 30 lety a jsou jakýmsi základem, na kterém jsou postaveny i aktuální záměry dnešní Bystrcké scholy.  

Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém každý může zakusit pocit, že je nepostradatelný a důležitý.

Naším záměrem je pěstovat přátelský kolektiv, který stmelují společně prožité chvíle a zážitky.